Co získáte

Abyste nekupovali zajíce v pytli, přečtěte si, co přesně kniha obsahuje:

26 textů z mého osobního blogu Simindr.cz

Texty jsou nově přečtené a zeditované tak, aby neměly podobu pouhých rychlých poznámek. Vybíral jsem věci, které odpovídají ústřednímu tématu knihy, jsou tedy o politice, médiích, veřejném životě a všem, co s tím souvisí. Dohromady to celé dává cca 130 normostran textu, k nimž ještě připojuji 25 stránkový bonus v podobě zcela nové a dosud nezvěřejněné eseje, viz níže.

Poznámky pod čarou času

Protože textům jsem neměnil jejich vyznění a odpovídají v tomto ohledu datu svého vzniku, doplnil jsem ke každému pro pochopení kontextu poznámku psanou z odstupem času a se znalostí dalšího vývoje popisovaných událostí. I pro mě samotného byl ten pohled zpátky na to, co člověk zažil, ale hodně z toho zapomněl, překvapivě osvěžující.

Úvodní esej České nesvědomí aneb Průvodce české duše do světa za zrcadlem

Aby ze shromážděných textů nebyla jen volně poskládaná mozaika, opatřil jsem je navíc rozsáhlejším shrnujícím úvodem, který si v této knize odbývá premiéru a nikde dosud nebyl publikován. Jedná se o trochu důkladnější zamyšlení, které se snaží formulovat část příčin, jež se podílejí na tom, proč se české duši (ne)daří vyrovnávat se s osudem.

Chcete si knihu koupit? Pokračujte na speciální stránce.